Dziękujemy wszystkim ewangelizatorom, którzy nas wsparli w tegorocznej Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów. Owoce tej ewangelizacji polecamy Panu Bogu. Dziękujemy także wszystkim sponsorom i darczyńcom jednocześnie obiecując modlitwę. Ufamy, że spotkamy się w przyszłym roku.