W ostatnim czasie w Krzywczy niedaleko Przemyśla odbyły się parafialne misje ewangelizacyjne prowadzone przez ks. Janusza Krygowskiego oraz ks. Janusza Marszałka. Podczas tych ośmiodniowych spotkań we wspólnocie parafialnej głoszone były podstawowe prawdy wiary – kerygmat – wzywające do oddania swojego życia Jezusowi i znalezieniu swojego miejsca we wspólnocie parafialnej.

Misje były prowadzone przez zespół misyjny, w skład którego wchodzili wyżej wymienieni kapłani, małżeństwo Haliny i Janusza Krajników oraz uczniowie oraz studenci angażujący się w działalność Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Mogli się tam podzielić swoim doświadczeniem działania Pana Boga w swoim życiu. Za te wszystkie doświadczenia chwała Panu!