Sztuka inspiracji – to temat pierwszego spotkanie w ramach tegorocznej Szkoły Ewangelizatora, które odbyło się w ubiegłą sobotę w Przemyślu. Zgromadziło się tam 20 młodych osób, by w ten sposób rozpocząć roczną formację. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że tak wiele osób zechciało pójść za Nim właśnie drogą ewangelizacji. Ufamy, że przyniesie to dobre owoce.

Dziękujemy również obecnym tam kapłanom, ks. Mariuszowi Rybie, ks. Markowi Kapłonowi, ks. Łukaszowi Nyczowi oraz Magdalenie Dąbrowskiej, która była odpowiedzialna za poprowadzenia tego spotkania.