Jan Paweł II papież dialogu” pod takim hasłem obchodziliśmy XIII Dzień Papieski i Pielgrzymkę Młodych do Archikatedry Przemyskiej inaugurującą pracę grup parafialnych w roku 2013/2014.

O godz. 10.00 miało miejsce zawiązanie wspólnoty w auli Wyższego Seminarium Duchownego. Tam wysłuchaliśmy świadectw wolontariuszy posługujących w „Rio w Bieszczadach” oraz uczestników Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Następnie wysłuchaliśmy koncertu Diakonii Muzycznej AP. Radośni i pełni entuzjazmu udaliśmy się na Eucharystię pod przewodnictwem bpa Adama Szala, która była punktem kulminacyjnym całej Pielgrzymki.

Podczas Mszy miał miejsce obrzęd przekazania światła grupom formacyjnym. Po niej, przy ciepłym posiłku mieliśmy okazję spotkać się ze znajomymi. Pełni radości spotkania z Bogiem i ludźmi wróciliśmy do swoich parafii, by zacząć pracę w nowym roku duszpasterskim.

przygot. Faustyna