„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” (J 3,5)

We wtorkowe popołudnie (26 listopada 2013 r.) członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji z Przemyśla i okolic, w myśl comiesięcznych spotkań naszych Ewangelizatorów z Przemyśla, Krakowa, Rzeszowa i Lublina ze Słowem Pana, spotkali się wraz z opiekunem przemyskiego SNE – ks. Markiem Kapłonem na wspólnym rozważaniu Pisma Świętego oraz dzieleniu się doświadczeniem odkrywania wiary i poszukiwaniu Żywego Boga w codziennym życiu.

Spotkaniu towarzyszył fragment Ewangelii wg. św. Jana o Nikodemie (J 3, 1-6), który wspólnie rozważaliśmy. Duch Święty przenikał naszą małą wspólnotę, a poprzez Słowo Pana jakie skierował do nas otwierał nasze serca, opromieniał je Bożą Miłością i dodawał odwagi we wspólnym dzieleniu i dawaniu świadectwa wiary.