W dniach 22-24 listopada 2013 r. przy parafii Świętej Trójcy w Przemyślu specjalnie dla kandydatów na animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży odbył się kurs „Nowe Życie”. Pod przewodnictwem ks. Łukasza Nycza mieliśmy okazję posługiwać głosząc konferencje, przygotowując dynamiki, „wydłużając wiarę”. Dla mnie był to pierwszy kurs, na którym głosiłam konferencję. Nie spodziewałam się, że aż tak mocno go przeżyję. po raz kolejny mogłam przekonać się o wielkiej sile modlitwy za którą jestem bardzo wdzięczna.

Myślę że wszyscy w jakimś stopniu doświadczyliśmy tego Nowego Życia, co przejawiało się min w radości z modlitwy, świadectwach oraz postanowieniach. Za ten czas, każdą osobę,czy ciepłe słowo… za słynną życzliwość siostry Edyty (zapewniamy o modlitwie!) CHWAŁA PANU!