Pismo Święte, a szczególnie Stary Testament jest pełen obrazów, które pomagają w poznawaniu Jezusa Chrystusa, historii zbawienia oraz zadań i misji Kościoła, jakie Nasz Zbawiciel nam pozostawił. Skoro sam Jezus mówi do nas obrazami, to i my w dziele Nowej Ewangelizacji powinniśmy w sposób prosty i zrozumiały ukazać Jezusa tym, którzy go szukają i potrzebują.

Dnia 8 lutego 2014 roku w Przemyślu odbyły się kolejne warsztaty w ramach Szkoły Ewangelizatora. Tym razem spotkanie odbyło się pod tematem: Mówić o Jezusie obrazem, czyli sztuka komunikacji wizualnej.

Program Sztuki Komunikacji Wizualnej skupia się na rozwijaniu trzech umiejętności:

– metodą „myśl(i) pokazuj”: metody myślenia wizualnego, które aktywizują własną wyobraźnię twórczą,

„opowiadaj i pokazuj” – są to narzędzia do wizualnej prezentacji przekazu,

– metoda „pokazuj i działaj” – metoda wykorzystująca komunikację wizualną w pracy zespołowej, np. prezentacja multimedialna.