W drugi wrotek miesiąca młodzi ewangelizatorzy wraz z dwoma kapłanami: ks. Łukaszem Nyczem i ks. Markiem Kapłonem spotkali się w studio Radia Fara, aby odnaleźć żywego Boga i podzielić się doświadczeniem jego obecności w ich życiu. Tym razem przedmiotem ich rozważań była przypowieść o robotnikach w winnicy. Co odkryli? Czym się dzielili? Młodzi ludzie dzieli się także refleksjami na temat Szkoły Ewangelizatora: czym ona jest? Co tam się dzieje? W jaki sposób ona działa? I czy można do niej dołączyć?