W dniach 22-23 lutego 2014 odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, która działa przy parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie. Rekolekcje prowadził ks. Mariusz Ryba z ekipą 🙂

Był to czas, w którym wspólnota mogła wspólnie poprzebywać na modlitwie, rozmowie, konferencjach, dzieleniu się Słowem Bożym oraz na wspólnym działaniu, co umocniło więzi i pokazało jak ważne jest zaangażowanie w życie wspólnoty. Za ten czas dziękujemy szczególnie PANU BOGU, który pozwolił nam głosić i otwierał serca słuchaczy. Chwała PANU 🙂