Na SMAPie w Leżajsku posługiwało 30 osób z SNE. Opiekę nad naszą grupą objął ks. Łukasz Nycz. Współpracowaliśmy również z Diakonią Modlitwy Epafras na czele z ks. Mateuszem Rutkowskim.

W piątek zjechaliśmy się na naszą bazę noclegową. Uczestniczyliśmy w Nabożeństwie „Góra Błogosławieństw” w kościele Świętej Trójcy. Po zakończonym nabożeństwie rozpoczęliśmy przygotowania do SMAPowych akcji. Sobotę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej. Następnie zostaliśmy posłani w parach ewangelizacyjnych na teren miasta, aby rozmawiać z młodzieżą. Po obiedzie zaczął się czas ewangelizacji ulicznej. W tym roku ustawiliśmy Drogę Wiary. Było to 6 stacji, które w życiu pokazują, czym jest wiara. A były to: Słowo Boże, Modlitwa, Caritas, Wspólnota, Pojednanie i Maryja.

Następnie udaliśmy się na kolejne punkty programu m.in. koncert Bęsia. Ważnym punktem soboty była Adoracja Krzyża. A po jej zakończeniu – podsumowanie naszej pracy podczas SMAP-u. Kolejny dzień rozpoczęliśmy Jutrznią, którą poprowadziliśmy w szkole wraz z młodzieżą. Ostatnim naszym wspólnym punktem programu była Eucharystia wraz z poświęceniem Palm. Wyczerpani, zmęczeni ale napełnieni Bożą mocą czekamy już na następne Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej w Brzozowie.

Jadzia