W dniu 25 maja 2014 roku Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej oraz Diakonia Modlitwy Epafras przeprowadzili ewangelizację uliczną Krosna. Naszym celem było: „Mówić o JEZUSIE, którego mam w sercu”. Hasło to jest istotą ewangelizacji.

Posługę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej oraz modlitwy przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Zostaliśmy posłani do rozdawania cytatów z Pisma Świętego i rozmów z ludźmi o Panu Bogu. Na rynku znajdowała się grupa muzyczna, która zapraszała do śpiewu a także tańców ewangelizacyjnych. Kończąc ewangelizację zebraliśmy się w auli PWSZ na ul. Kazimierza Wielkiego, aby uwielbić Pana i usłyszeć świadectwo nawrócenia naszego brata w wierze.

Chwała Panu za czas przygotowań, czas ewangelizacji i owoce, jakie zrodziły się w ludziach spotkanych, jak i samych ewangelizatorach. Niech ten czas spędzony w Krośnie będzie na chwałę Pana! Alleluja!