Przy współpracy ks. Macieja Fladera, ks. Mateusza Rutkowskiego oraz Diakonii Modlitwy Epafras i Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Jakuba Apostoła w dniach 14-16 grudnia 2014r. w jarosławskim opactwie odbył się Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. Wzięło w nim udział 20 osób. Bardzo cieszymy się kolejnym Czasem chwalenia Boga!