Od października 2014 rozpoczęliśmy kolejną roczną formację Szkoły Ewangelizatora. W ramach comiesięcznych spotkań kilkanaście osób przyjeżdża do Medyki, by uczyć się, jak dobrze głosić Dobrą Nowinę. Pierwszy zjazd, za który odpowiedzialny był ks. Mariusz Ryba, dotykał tematu Nowej Ewangelizacji, Nowych Ewangelizatorów i SNE, w listopadzie spotkanie o Treści ewangelizacji i Kerygmacie prowadził ks. Janusz Krygowski. Zapewniamy o modlitewnym wsparciu wszystkich, którzy rozpoczęli formację.