W sobotę 07 lutego 2015 r. 6 osób zebrało się na comiesięcznym spotkaniu, tym razem pod hasłem Modlitwa w Ewangelizacji, które poprowadził ks. Mateusz Rutkowski. Jego celem było mocniejsze zakorzenienie w przekonaniu, że łączność ewangelizatora z Panem Bogiem w modlitwie pozwala na owocne przekazywanie Ewangelii potrzebującym. Wszystkie te wartości mogliśmy odkryć w ciszy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu gdzie Bóg przemawiał osobiście do serca każdego z nas oraz na wspólnej Eucharystii. Uwieńczeniem naszego spotkania było żywe świadectwo naszej muzycznej – Basi. Mocno wierzymy w owoce tego spotkania i czekamy na kolejne łaski od Pana w postaci tychże spotkań.

Kamila Cycak