„Każdy jest dziedzicem”. Rekolekcje pod takim tytułem odbyły się w Sanoku w dniach 18-20 marca 2015 r. Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Sanoku mogli spotkać się z żywym Bogiem – najlepszym Ojcem. W ramach rekolekcji zorganizowano Koncert Chwały dla młodzieży i dorosłych – dla każdego, kto zapragnął wspólnie wielbić jedynego Pana Jezusa Chrystusa. Rekolekcje prowadził Ks. Mateusz Rutkowski z Diakonią Modlitwy Epafras oraz SNE św. Jakuba Apostoła. Dziękujemy Bogu za czas łaski!