Szkoła Nowej Ewangelizacji, we współpracy z Diakonią Modlitwy Epafras i Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej podczas XXII SMAP w Brzozowie przygotowała i przeprowadziła specjalny projekt ewangelizacyjny „Roboty Duchowe„. Działania ewangelizacyjne poprzedziły wspólna modlitwa i przygotowanie ewangelizacji w piątkowy wieczór.

Zasadniczym czasem ewangelizacji był sobota. Po Mszy Św., wspólnej modlitwie i błogosławieństwie ewangelizatorzy wyruszyli na tzw. „siatkę”, czy indywidualne rozmowy z uczestnikami SMAP-u, który „zagubili się” w drodze na spotkania w grupach oraz mieszkańcami Brzozowa. Popołudnie to czas realizacji projektu „Roboty duchowe”. Ewangelizatorzy ubrani w odblaskowe kamizelki, podzieleni na specjalne sekcje rozpoczęli działania – można było skorzystać z posługi modlitwy wstawienniczej, wybrać dla siebie cytat Słowa Bożego, wyspowiadać się w mobilnym konfesjonale. Ewangelizatorzy dzieli się również osobistym doświadczeniem zbawienia, co było przeplatane wspólnym śpiewem uwielbienia i tańcem. Nasi ewangelizatorzy dotarli również na projekcje filmu „Bóg nie umarł” i na jego koniec poprowadzili modlitwę oddania życia Jezusowi. Działania ewangelizacyjne zakończyły się około godziny 17.00. Wieczorem ewangelizatorów połączyła wspólna modlitwa uwielbienia i dziękczynienia za wielkie działa Boże, których byli świadkami.

W tym roku ewangelizację podejmowała grupa ponad pięćdziesięciu ewangelizatorów,nad którymi duchową opiekę pełnili ks. Łukasz Nycz, ks. Mateusz Rutkowski oraz dk. Piotr Leja. Prosimy o modlitwę za błogosławiony owoc tego czasu.