W dniach od 6 do 8 marca 2015 r. odbyły się rekolekcje wiosenne SNE zatytułowane „Ewangelizatorzy z Ducha” połączone z warsztatami przygotowującymi do ewangelizacji na SMAP-ie. Rozważania rekolekcyjne były oparte o ostatni rozdział adhortacji Evangelii Gaudium o zatytułowany Ewangelizatorzy z Ducha. Uczestnicy rekolekcji odkrywali swoją osobistą historię zbawienia, czyli działania Boga w ich życiu, a także elementy duchowości uczniów-ewangelizatorów. Konferencje były połączone z modlitwą i medytacją treści, a także grupami dzielenia. W sobotnie popołudnie miały zaś miejsce warsztaty przygotowujące ewangelizację uliczną na SMAP-ie, a także przygotowujące do ewangelizacji indywidualnej „od osoby do osoby”. Był to także czas doświadczenia radości przebywania we wspólnocie. Rekolekcje prowadził ks. Łukasz Nycz.