W dniach 9-10 marca 2015 r. w Krośnie u oo. Kapucynów, Ks. Mateusz Rutkowski prowadził rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej. Dziękujemy Panu za ten wspaniały czas i ufamy w piękne owoce!