W dniach od 18 do 20 września 2015 roku grupa ewangelizatorów ze Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła odbyła swoje jesienne rekolekcje formacyjne „Misja – Wizja – Strategia. Ewangelizatorzy odkrywali, że ich posługa jest wpisana w MISJĘ Jezusa – to znaczy poszukiwanie zagubionych. Aby jednak to poszukiwanie zagubionych było skuteczne, potrzeba opracowania WIZJI, to znaczy wyznaczenie głównych zadań i przestrzeni pracy. Dopiero na podstawie tego można opracowywać STRATEGIĘ, czy szczegóły posługi. Refleksję nad wspomnianymi tematami prowadził ks. Łukasz Nycz w głoszonych konferencjach, ale zapraszając także uczestników do osobistej refleksji modlitewnej i dyskusji w grupach dzielenia.

W ramach rekolekcji odbyło się walne spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji. W ramach spotkania po wspólnej modlitwie ks. Mariusz Ryba, ustępujący moderator SNE, przedstawił historię i zarysował przed uczestnikami misję SNE św. Jakuba Apostoła. Następnie ks. Maciej Flader przedstawił wizję Szkoły na najbliższe lata, a Jadwiga Komenda, dyrektor świecki SNE, podjęła refleksję nad bieżącymi sprawami wspólnoty oraz plany działań ewangelizacyjnych na najbliższy rok pracy.

Rekolekcje SNE wpisały się także w kończące się Jerycho Różańcowe w parafii Medyka. Była to okazja do wspólnej modlitwy i zasłuchania w Słowo Boże.