W dniach od 4 do 6 grudnia 2015 roku członkowie SNE św. Jakuba Apostołaks. Łukasz Nycz, Dominika Kinel, Magdalena Tabaka i Klaudia Miesiąc prowadzili rekolekcje formacyjne dla animatorów RAM-u pod hasłem Bądźcie świadkami miłosierdzia. Konferencja i czas indywidualnej pracy oraz modlitwy były okazją dla uczestników, aby zobaczyć jak w ich historii życia działał i wciąż działa Bóg, a także zobaczyć potrzebę nieustannej osobistej formacji.

W drugiej części rekolekcji podczas pracy w grupach i warsztatów animatorzy inspirując się orędziem pp. Franciszka na ŚDM w Krakowie czym jest miłosierdzie, a także jak realizować papieskie zaproszenie do tego by praktykować uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Taka dynamika rekolekcji była okazją do kształtowania wśród animatorów RAM-u postawy ucznia-misjonarza, który troszcząc się o osobistą formację może być świadkiem wiary w dzisiejszym świecie.