Liturgiczny okres Bożego Narodzenia sprzyja spotkaniom opłatkowym, które przenoszą, także do wspólnot eklezjalnych, doświadczenia, uczucia i emocje z naszych rodzinnych domów, które towarzyszyły świątecznym spotkaniom. Ta szczególna rodzinna atmosfera stała się udziałem także naszej wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. Spotkanie tradycyjnie otworzył śpiew kolęd, odczytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa oraz życzenia ks. Macieja Fladera. Po czasie składania życzeń nastał czas wspólnej agapy i dzielenia się doświadczeniami wiary i codziennym życiem pomiędzy członkami naszej wspólnoty, przeplatane kolędowaniem.

W tym miejscu chcemy wyrazić naszą wdzięczność ss. Michalitkom za gościnność i życzliwe przyjęcie.