Zmartwychwstanie zmarłego Pana jest przypisane przez Pismo Święte głównie Ojcu i Jego wszechmocy. To jest słuszne, ponieważ Syn zrealizował trójjedyny plan zbawienia szczególnie przez posłuszeństwo boskiemu Ojcu.
– H.U. Von Balthasar

W dziejach historii zbawienia Zmartwychwstanie Bożego Syna zajmuje centralną pozycję. To wydarzenie promieniuje na wszystkie inne, które były wcześniej i te, które miały się wydarzyć. Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem natomiast przemienia ludzkie serca, zapale je miłością, dodaje odwagi, posyła, by odtąd cały młody Kościół żył nowiną: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.
Niech ta nowina opromienia całe nasze życie, niech daję nadzieję, wlewa pokój, obdarza miłością i dodaje odwagi, by całym swoim życiem świadczyć, że On prawdziwie Zmartwychwstał.

ks. Maciej Flader
Moderator SNE św. Jakuba Apostoła