Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.
Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat.
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi.
Rekolekcje I° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat.
Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Warunki zgłoszeń:

1. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc w biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży ul. Fredry 5/4, 37-700 Przemyśl (w pobliżu Archikatedry), tel. 536-318-933, Biuro czynne od 4 maja od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 1700; w sobotę w godz. 900 – 1300. Biuro RAM znajduje się w Przemyślu Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 260 złotych.
2. W przypadku listowego zgłoszenia należy podać dokładny adres uczestnika rekolekcji, termin i miejsce wybranego turnusu oraz przesłać zaliczkę (100 zł.) i dołączyć kopertę ze znaczkiem na korespondencję zwrotną. Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44150016341216300447530000), na przesyłkach muszą być zawarte w/w dane o osobach i turnusach. Telefonicznie lub za pomocą Internetu możemy tylko rezerwować turnusy! Przy zapisie w biurze RAM należy także wpłacić zaliczkę – pozostałą kwotę wpłacamy na miejscu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2016 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.
3. Po zgłoszeniu i wpłacie zaliczki młodzież i dzieci otrzymają kartę uczestnictwa, którą należy wypełnić , zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.
Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie!
Moderatorzy: ks. Jan Mazurek, ks. Krzysztof Żyła.


 

Jako SNE szczególnie zapraszamy na:

III° RAM 1-8 sierpnia w Dubiecku – który poprowadzi ks. Krzysztof Bieńczak, a moderatorką świecką będzie Dominika Kinel – członek naszej Szkoły

IV° RAM 22-29 sierpnia w Ustrzykach Górnych – który poprowadzi ks. Łukasz Nycz, a moderatorką świecką będzie Magdalena Tabaka – członkowie naszej Szkoły