Polańczyk ponownie stał się bazą ewangelizatorów. Rozpoczęliśmy Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów. Ponad 40 osób zgromadziło się, by głosić Jezusa nad Jeziorem Solińskim!

Na początek moderator SNE ks. Mariusz Ryba podkreślił, że ewangelizacja prowadzona przez świeckich nie jest nadużyciem i nie jest to zadanie tylko dla księży i biskupów.

Natomiast ks. Janusz Krygowski przypomniał, czym jest ewangelizacja – to głoszenie Ewangelii tym, którzy nie słyszeli lub słysząc, nie przyjęli jej. Zacytował papieża Franciszka, według którego ewangelizacja to czynienie konkretnych gestów miłosierdzia.
Po godz. 17 spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie i adoracji w kościele, a o 19.00 uczestniczyliśmy w pierwszej WEB-owskiej Mszy św. Kazanie wygłosił ks. Mateusz Rutkowski, który mówił o tym, że dary od Pana Boga odrzucamy lub je niszczymy. Kazanie było zobrazowane pantomimą.

– To jest odważna młodzież, która nie wstydzi się mówić o Jezusie nawet przypadkowo spotkanym ludziom – powiedział o ewangelizatorach ks. Wojciech Szlachta, proboszcz parafii Polańczyk, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów.

 

Więcej informacji tutaj!