W dniach od 23 do 25 września 2016 roku w Opactwie w Jarosławiu odbył się Kurs Chłopiec z chlebami i rybami prowadzony przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji.

W rekolekcjach uczestniczyli nasi przyjaciele ze wspólnoty Diakoni Modlitwy Epafras, Diakoni Ewangelizacji Ruchu Światło Życie oraz Przyjaciół Oblubieńca z Przemyśla.

Tematyka kursu była skoncentrowana wokół wspólnoty, odkrywania swojego miejsca we wspólnocie i Kościele. Każdy z uczestników miał okazję spojrzeć na swoje dary i talenty, a także zastanowić się jak może służyć innym ludziom. Kurs był okazją do wspólnej modlitwy, ale także budowania wspólnoty i przygotowania kolejnego roku formacji. Dziękujemy naszym przyjaciołom z PSNE i pozostałym uczestnikom rekolekcji za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do dalszej współpracy.