Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej i Diakonia Modlitwy Epafras zapraszają na cykl czterech spotkań ze Słowem Bożym „Idźcie i głoście! Odszukaj się na nowo w ewangelizacji…„.

Spotkania będą miały miejsce w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu (Opactwo) w następujących terminach:

  1. 21-22 października 2016– Mk 1,14-39
  2. 13-14 stycznia 2017 – Mt 10,5-42
  3. 10-11 marca 2017 – Łk 24, 13-53
  4. 16-17 czerwca 2017 – Mt 28, 16-20. Mk 16, 9-20

Rozpoczęcie każdego spotkania w piątek o 17.00, zakończenie w sobotę o 16.00.

Spotkania będą się łączyć, lecz warunkiem uczestniczenia w kolejnym kursie nie jest obecność na wcześniejszym.

24 h ze Słowem Bożym to wyjście do ludzi młodych, zapracowanych, starszych, które czują wewnętrzny głód Słowa Bożego, ale nie mają odpowiednich warunków, metod, motywacji do zrealizowania tego pragnienia. Dlatego zapraszamy do Opactwa Pobenedyktyńskiego w Jarosławiu, gdzie panuje swoista atmosfera ciszy, modlitwy, kontemplacji. Chcemy zaproponować uczestnikom czas ciszy (silentium). Każdorazowo w planie kursu są Eucharystia, konferencje, osobista adoracja NS, uwielbienie, czas wolny, możliwa także rozmowa duchowa, spowiedź.

Głównym prelegentem będzie biblista ks. prof. Stanisław Haręzga.

Każdy uczestnik proszony jest o zabranie Pisma Świętego i notatnika.

Zapraszamy wszystkich od 16 roku życia wzwyż. Osoby niepełnoletnie będą przyjmowane tylko pisemną zgodą rodzica.

Zapisy będą zamykane na tydzień przed każdym spotkaniem. Prosimy zapisywać się na każdy kurs odrębnie. Zapisy z góry na cały cykl nie będą brane pod uwagę.

Koszt: 55 zł (pełne wyżywienie, pościel). Płatne w recepcji.

Więcej na epafrasy.pl.