W dniach do 2 do 4 grudnia w Collegium Marianum odbyły się rekolekcje dla animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży prowadzone przez ks. Łukasza Nycza. Tematyka rekolekcji „Idźcie i głoście” nawiązywała do tematyki rozpoczynającego się roku duszpasterskiego. Celem rekolekcji było przygotowanie animatorów do ewangelizacji w swoim środowisku. Animatorzy w trakcie konferencji, prac w grupach i warsztatów poznali treść kerygmatu, a także sposoby jego przekazu. Rekolekcje były także okazją do wspólnej modlitwy i integracji. W ramach rekolekcji odbyło się także spotkanie diakonii RAM.