Rok Duszpasterski pod hasłem „Idźcie i goście” powinien być impulsem do rozpoczęcia ewangelizacji kościoła przemyskiego w duchu kerygmatycznym.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła oraz Rada ds. Nowej Ewangelizacji proponują organizację rekolekcji parafialnych, po których powinny powstać w parafii grupy formacyjne lub powinno nastąpić ożywienie życia parafialnego np. w małych parafiach, gdzie trudno stworzyć grupy.

Projekt będzie realizowany się wg zasad zamieszonych poniżej.

 1. Przygotowaniem rekolekcji zajmie się Rada ds. Nowej Ewangelizacji we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i innymi ruchami w diecezji.
 2. Projekt polega na przeprowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych (kerygmatycznych) w parafiach Archidiecezji Premyskiej.
 3. Przez ewangelizację rozumiemy przede wszystkim dotarcie z orędziem Ewangelii do tych, którzy będąc ochrzczonymi utracili wiarę, ale również do tych, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, lecz ich wiara potrzebuje ożywienia.
 4. Rekolekcje w parafii potrwają od piątku do niedzieli.
 5. Chcemy zaproponować księżom proboszczom program do uzgodnienia. Nowością może być np. blok rekolekcyjny (poza Mszą św. ok. 1,5 godziny), na którym będzie można dłużej, głębiej i przy użyciu wielu środków zatrzymać się nad samym głoszeniem Ewangelii.
 6. Konieczne będą zaproszenia na rekolekcje dostarczone do domów w formie ulotek oraz inne formy dotarcia do parafian.
 7. Rekolekcje poprowadzi wyznaczona wcześniej ekipa wraz z księdzem. Będzie to w sumie 6 -7 osób.
 8. Jako przygotowanie do rekolekcji można zorganizować Seminarium Odnowy Wiary – po seminarium tworzymy grupę lub grupy z których mogą być przygotowane osoby do posługi i pomocy podczas rekolekcji oraz do posługi po rekolekcjach.
 9. Od grudnia 2016 do czerwca 2017 to czas przygotowania zespołów. Prosimy kapłanów o zgłoszenie się to takich zespołów rekolekcyjnych.
 10. Od września 2017 to czas rekolekcji. Rekolekcje odbywałyby się przez cały rok niekoniecznie w Wielkim Poście.
 11. Rekolekcje prowadzone będą w tych parafiach, gdzie ksiądz proboszcz podejmie dalsze działania formacyjne.

Rekolekcje ewangelizacyjne przygotowują uczestników do osobistego aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i powierzenia mu swojego życia. Jest to bardzo ważne wydarzenie, do którego zaproszeni są uczestnicy rekolekcji.

Dlaczego rekolekcje ewangelizacyjne?

 • Ponieważ potrzebujemy odnawiania i pogłębiania świadomości podstaw naszej wiary; potrzeba głoszenia kerygmatu. Rekolekcje zapraszają do pogłębionej refleksji nad najważniejszymi prawdami wiary.
 • Rekolekcje ewangelizacyjne są jedną z form nowej ewangelizacji, do której zachęca Sobór Watykański II oraz papieże obecnych czasów. Kościół zachęca do niej poprzez liczne encykliki, adhortacje i listy apostolskie. Wielkim orędownikiem nowej ewangelizacji był św. Jan Paweł II, a obecnie papież Franciszek. Szczególnym wezwaniem do wysiłku ewangelizacyjnego stał się Synod na temat ewangelizacji.
 • Rekolekcje ewangelizacyjne są zaproszeniem do rozwoju, do uczynienia kolejnego kroku na drodze wiary.

SCHEMAT DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKOLEKCJAMI

 1. Rozmowa wstępna księdza proboszcza z księdzem prowadzącym rekolekcje.

Ustalenie podstawowych spraw takich jak terminy, rozpoznanie lokalnych możliwości i potrzeb itp. Rozpoczęcie przygotowań modlitewnych (indywidualne i wspólnotowe).

 1. Spotkanie zespołu ewangelizacyjnego z duszpasterzami i członkami wszystkich grup parafialnych.

Spotkanie to ma na celu nie tylko rozdzielenie poszczególnych zadań organizacyjnych (według załączonego harmonogramu) ale także spełnienie ważnej funkcji informacyjnej. Uczestnicy spotkania (Rada Parafialna, Akcja Katolicka, RAM, róże różańcowe, Ruch „Światło-Życie” i inne) jako osoby najbardziej zaangażowane w życie parafii stają się tymi, którzy współtworzą rekolekcje i niosą informację o nich do swoich środowisk lokalnych. Ważne jest aby w spotkaniu wzięli udział wszyscy duszpasterze pracujący w danej parafii.

 1. Rozniesienie indywidualnych zaproszeń.

Jest bardzo ważnym elementem rekolekcji. Nawiązuje do tego, że Jezus bardzo często w Ewangelii wzywał po imieniu poszczególne osoby. Ważne jest, aby przyniesienie pisemnego zaproszenia stało się okazją do pierwszej rozmowy o Bogu. Można wykorzystać wizytę duszpasterską (tzw. kolędę), lub posłać odpowiednio przygotowanych świeckich, którzy wręczając zaproszenie zainicjują osobistą więź z osobami.

 1. Kazanie ewangelizacyjne.

Około miesiąc przed planowanym terminem rekolekcji kapłan prowadzący odwiedza parafię i na wszystkich mszach niedzielnych wygłasza kazanie przygotowujące do tego ważnego wydarzenia.

 1. Rekolekcje ewangelizacyjne w parafii.
 2. Spotkanie po rekolekcyjne.

Około 2 tygodnie po rekolekcjach organizujemy spotkanie, które jest ścisłą kontynuacją rekolekcyjnej drogi. Dzielimy się doświadczeniem rzeczywistości po rekolekcyjnej, swoimi przeżyciami, refleksjami i pragnieniami. We wspólnotowym rozeznaniu szukamy najbardziej właściwego sposobu permanentnej formacji. Ukazujemy rolę małych grup oraz koncepcję parafii jako wspólnoty wspólnot. Wzywamy, aby w mocy Ducha Świętego każdy wszedł do wspólnoty Kościoła i stał się jej aktywnym uczestnikiem.

 1. Kontynuacja w małych grupach.

Stworzenie nowych lub umocnienie już istniejących małych wspólnot.

ZASADY REKOLEKCJI

 1. Przygotowaniem rekolekcji zajmie się Rada ds. Nowej Ewangelizacji we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i innymi ruchami w diecezji.
 2. Projekt polega na przeprowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych (kerygmatycznych) w parafiach Archidiecezji Przemyskiej.
 3. Przez ewangelizację rozumiemy przede wszystkim dotarcie z orędziem Ewangelii do tych, którzy będąc ochrzczonymi utracili wiarę, ale również do tych, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, lecz ich wiara potrzebuje ożywienia.
 4. Rekolekcje w parafii potrwają od czwartku lub piątku do niedzieli.
 5. Chcemy zaproponować księżom proboszczom program do uzgodnienia.
 6. Rekolekcje poprowadzi wyznaczona wcześniej ekipa wraz z księdzem.
 7. Jako przygotowanie do rekolekcji można zorganizować Seminarium Odnowy Wiary – po seminarium tworzymy grupę lub grupy z których mogą być przygotowane osoby do posługi i pomocy podczas rekolekcji oraz do posługi po rekolekcjach.
 8. Rekolekcje prowadzone będą w tych parafiach, gdzie ksiądz proboszcz podejmie dalsze działania formacyjne.

Prosimy księży proboszczów o przemodlenie i zastanowienie się nad tą propozycją. Chętnych do zorganizowania tych rekolekcji w swojej parafii prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie danych parafii przez sms lub poczta elektroniczną. Również taką sama droga przyjmujemy zgłoszenia kapłanów zainteresowanych prowadzeniem rekolekcji.

Więcej informacji można uzyskać pod nr kom. 606 119 563 lub 661 080 756 oraz pod adresem sne@przemyska.pl

ZESPÓŁ KAPŁANÓW PROWADZĄCYCH REKOLEKCJE

 1. ks. Mariusz Ryba
 2. ks. Marcin Koperski
 3. ks. Janusz Krygowski
 4. ks. Łukasz Nycz
 5. ks. Daniel Trojnar
 6. ks. Janusz Marszałek
 7. ks. Krzysztof Żyła
 8. ks. Mateusz Rutkowski
 9. ks. Maciej Flader
 10. ks. Tomasz Dziob
 11. ks. Marek Machała
 12. ks. Rafał Borcz
 13. ks. Robert Blama
 14. ks. Paweł Serwański
 15. ks. Leszek Pelc
 16. ks. Sebastian Picur

UWAGA!

Lista kapłanów nie jest zamknięta. Księży chętnych do prowadzenia rekolekcji prosimy o kontakt.
Zgłoszenia do posługi w tych rekolekcjach na nr kom. 606 119 563 oraz pod adresem sne@przemyska.pl.