Członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła: ks. Łukasz Nycz, Krzysztof Bara oraz Michalina Mach, wspomagani przez animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży: Paulinę Jazienicką, Krystiana Prymona, Macieja Mulawkę i Adriana Kozdronia, poprowadzili w dniach od 23 do 25 czerwca 2017 r. w Lipniku rekolekcje dla podopiecznych domów dziecka Fundacji Wzrastanie z Rakszawy, Dynowa i Łopuszki Wielkiej. Wychowankowie ze szkoły podstawowej odkrywali co znaczy być dzieckiem Bożym, a także przesłanie jakie Matka Boża kierowała do ich rówieśników podczas objawień, które miały miejsce w Europie. Starsi uczestnicy rekolekcji odkrywali zaś działanie Ducha Świętego w ich życiu. Było to czas wzajemnej integracji mieszkańców poszczególnych domów, długich rozmów, wspólnej zabawy, ale przede wszystkim odkrywania nieskończonej miłości Boga.