„Słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami”
/J 1,14/

Drodzy ewangelizatorzy
Na Święta Bożego Narodzenia i ponownego przeżywania
Tajemnicy Betlejemskiej Nocy, w której przyszedł na świat
obiecany odwieczny Syn Boży życzymy obfitych łask:
prawdziwej radości, jak radość prostych pasterzy,
głębokiej wiary w Jego Bóstwo,
pokoju wyśpiewanego przez Aniołów…
i nadziei w ostateczne zwycięstwo Jego Królestwa.

Niech Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata,
zamieszka w waszych sercach
z całym swym bogactwem, napełniając je Sobą.

Nadchodzący Nowy Rok Pański 2018,
niech będzie błogosławiony
i bogaty w Łaski Boże.

Łącząc się na modlitwie i łamaniu chleba, życzymy wam,
by radość i bogactwo łask płynących z faktu
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia stało się waszym udziałem.
Ks. Mariusz Ryba
Moderator SNE Przemyśl