W dniach od 24 do 30 września odbywały się  tygodniowe misje ewangelizacyjne w parafii pw. św. Barbary w Golcowej prowadzone przez ks. Janusza Marszałka i ks. Mateusza Rutkowskiego. Każdego dnia rekolekcji, podczas Eucharystii, parafianie mogli wysłuchać nauki ogólnej, która koncentrowała się wokół kerygmatu. Po zakończonej Mszy odbywały się nauki stanowe m.in. dla małżonków czy rodziców. Nie zabrakło również katechez dla dzieci i młodzieży oraz zajęć w szkołach, które poprzez rozważanie Ewangelii czy grę zespołową nawiązującą do różnych kontekstów biblijnych miały pobudzić młodych chrześcijan do pogłębiania swojej wiedzy religijnej i zatroszczenia się o relację z Jezusem. W programie misji zaplanowany został również czas, podczas którego parafianie mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a tym samym zrzucić z siebie nawyki starego człowieka i rozpocząć Nowe Życie w Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu. Był to z pewnością czas pełen łaski i Ducha Świętego, dlatego ufamy, że zaowocuje on w mieszkańcach parafii Golcowa. Zarówno w tych starszych, jak i młodszych. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym czasie swoją modlitwą. My również o Was pamiętamy +

Dziękuję także niezwaodnym animatorom z Ruchu Światło-Życie za pomoc w poprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży.