Szkoła Nowej Ewangelizacji jest wizją duszpasterską, która proponuje konkretny program pastoralny. W naszej archidiecezji od 1997 roku rozpoczęto starania o utworzenie wspólnoty, a następnie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Najpierw w 1995 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu powstała Wspólnota Ewangelizacyjna św. Filipa. Na jej kanwie samodzielnie zaistniała Wspólnota Nowej Ewangelizacji, która skupiała wspólnotę „Adonai” i tworzącą się wspólnotę prowadzoną przez jednego z kapłanów wywodzącego się ze wspólnoty seminaryjnej św. Filipa. Przeprowadzono wówczas szereg rekolekcji i kursów ewangelizacyjnych a wraz z działającym przy wspólnocie „Adonai” zespołem „Magnus Dei”, późniejszy „Salvator” zagrano wiele koncertów ewangelizacyjnych. Wraz z promulgacją Synodu Archidiecezji Przemyskiej działalność szkoły została wpisana w program pracy duszpasterskiej naszej archidiecezji.

Ks. Abp  Józef Michalik, Metropolita Przemyski w piśmie z dnia 23 lutego 2001 r. oficjalnie aprobował i zatwierdził działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła. Wspólnota ta liczy kilku  kapłanów i kilkadziesiąt osób świeckich, współpracujących w dziele Ewangelizacji.

Ofertą szkoły są miedzy innymi:

  • kursy ewangelizacyjne (także dla poszczególnych wspólnot i ruchów)
  • roczna Szkoła Ewangelizatora
  • rekolekcje szkolne
  • rekolekcje i misje parafialne
  • rekolekcje przed bierzmowaniem

Odpowiedzialnym za szkołę jest Ks. Mariusz Ryba (tel. 606 119 563, e-mail: sne@przemyska.pl).

Dyrektorem świeckim jest P. Jadwiga Komenda.