Szkoła Nowej Ewangelizacji jest wizją duszpasterską, która proponuje konkretny program pastoralny. W naszej archidiecezji od 1997 roku rozpoczęto starania o utworzenie wspólnoty, a następnie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Najpierw w 1995 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu powstała Wspólnota Ewangelizacyjna św. Filipa. Na jej kanwie samodzielnie zaistniała Wspólnota Nowej Ewangelizacji, która skupiała wspólnotę „Adonai” i tworzącą się wspólnotę prowadzoną przez jednego z kapłanów wywodzącego się ze wspólnoty seminaryjnej św. Filipa. Przeprowadzono wówczas szereg rekolekcji i kursów ewangelizacyjnych a wraz z działającym przy wspólnocie „Adonai” zespołem „Magnus Dei”, późniejszy „Salvator” zagrano wiele koncertów ewangelizacyjnych. Wraz z promulgacją Synodu Archidiecezji Przemyskiej działalność szkoły została wpisana w program pracy duszpasterskiej naszej archidiecezji. Aktualnie SNE św. Jakuba Apostoła to grupa osób (duchowni i świeccy) odpowiedzialnych za: formację ewangelizatorów w naszej archidiecezji oraz działania nowej ewangelizacji. Ta grupa decyzyjna tworzy małą wspólnotę spotykającą się regularnie w ciągu roku. SNE samo w sobie jednak nie jest wspólnotą, lecz środowiskiem ewangelizacyjnym, które tworzą osoby należące do wspólnot: Diakonia Modlitwy Epafras, Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło – Życie, Uratowani, Ruch Apostolstwa Młodzieży, Odnowa w Duchu Świętym, Posłani w Duchu Świętym, III Zakon Franciszkański.

Ks. Abp  Józef Michalik, Metropolita Przemyski w piśmie z dnia 23 lutego 2001 r. oficjalnie aprobował i zatwierdził działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła.

Ofertą szkoły są miedzy innymi:

  • kursy ewangelizacyjne (także dla poszczególnych wspólnot i ruchów)
  • koncerty ewangelizacyjne – Zespół Bankruci
  • rekolekcje szkolne
  • rekolekcje i misje parafialne
  • rekolekcje przed bierzmowaniem

Odpowiedzialnym za szkołę jest ks. Mateusz Rutkowski tel. 602484272, e-mail: fr.rutek@gmail.com, sne@przemyska.pl