Kurs Jan 28-31 grudnia 2015: MIEJSCE PIASTOWE

Alleluja! Kurs Jan jest czasem podejmowania decyzji. Jezus zaprosił mnie, abym stał się Jego uczniem. Powiedział do mnie, ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Wybory te są trudne i muszą być bardzo dojrzałe. Jest to test z dojrzałości mnie jako mężczyzny. Test mojej odwagi, męstwa i pokory. Tylko twardziele decydują się z [...]