Na Kursie ubogaciłam swoją wiarę, zrozumiałam to, czego wcześniej nie wiedziałam, moje myślenie uważam, że płynie już inaczej niż przed. Obecność, branie udziału, bardzo było mi potrzebne. Jestem napełniona Duchem Świętym. Uważam, że w miarę moich możliwości i zrozumienia będę trzymać się tego, co usłyszałam i co dotarło do mojej duszy. Chwała Panu w Trójcy jedynemu i Duchowi Świętemu. Jezus jest moim Panem, Bogiem i Królem. Bóg zapłać za wszystko.
Władysława

Dotychczas dużą trudność sprawiała mi modlitwa za drugą osobę stojącą obok mnie. Gdy wczoraj poproszono nas, by położyć prawą rękę na osobę stojącą obok mnie, słowa modlitwy popłynęły z mojego serca, po raz pierwszy bez najmniejszych przeszkód pełne miłości i pokoju.
Barbara

Na Kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej doświadczyła pokoju, dobra, miłości i radości, którą Bóg mnie obdarował poprzez osoby tworzące tę wspólnotę. Jezus pokazał mi, że chce dla mnie życia w obfitości, bo jestem córką Boga. Był to dla mnie czas odkrywania na nowo piękna modlitwy Pismem Świętym oraz bogactwo siły Kościoła, bo jak mówią słowa pieśni „nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszegp”
Bernadeta

Mój udział w Kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej zaowocował potrzebą jeszcze gruntowniejszego nawrócenia, wyrzeknięcia się  swojego nałogu palenia papierosów. Aby we wszystkim, co robię, On był uwielbiony
Sławek

Dziękuję Panu, że mogłem tutaj być. Czuję pełnię miłości z Chrystusem. Jego miłość mnie unosi. Mam mnóstwo postanowień i wierzę, że z Pomocą Pana będę szedł w światłości. Każde Rekolekcje są piękne, ale te szczególne. Chwała Panu
Eugeniusz

Wydobycie sensu wspólnoty, aby bardziej w niej być zwróconym w kierunku na drugą osobę niż mieć wzgląd na samego siebie. Konsekwencją tego być wspólnotą, która nie stała się zamknięta, nie koncentruje się na sobie, która nie jest postrzegana jako niedostępna, odległa dla osób, które są w wierze takie, jak byłem kiedyś ja
Bogdan

Pan Jezus uradował moje serce, że głoszą Go w dzisiejszym świecie też i ludzie młodzi. Niechaj dobry Bóg obdarzy animatorki prowadzące ten kurs wszelkim dobrem. Niech udzieli im potrzebnych łask, aby trwały przy Jezusie i dalej swoją postawą i naukami niosły Go innym
Elżbieta

W moim sercu zrodziło się pragnienie życia Słowem Bożym, abym mogła głosić Go w miejscach, w które posyła mnie Pan. Chwała Panu
Irena

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej umocnił mnie w radości, miłości płynącej z modlitwy. Dał mi skupienie i potwierdził, że cisza na mojej modlitwie jest miła Panu Bogu.
Edyta