Prezes – Angelika Betlej

Wiceprezes – Paweł Bugira

Skarbnik – Anna Hataś

Sekretarz – Klaudia Winiarska

Członek – Dominika Kinel

Asystent kościelny – ks. Janusz Krygowski